Bölüm Başkanından

 

Değerli Öğrenciler, Üniversite Adayları,

 

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü, Türkiye’de lisans düzeyinde kurulan ilk bölüm olma özelliğini hala korurken sahip olduğu teknik donanım ve öğretim elemanlarıyla sizlere iyi bir eğitim ve öğretim imkânı sunabilmek için kendini sürekli geliştirmektedir. Günümüz işletmelerinin ayrılmaz bir parçası olan teknoloji, üretilen ürün ve hizmetlerin piyasalarda yer bulabilmesi için önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için yapılan çalışmalar, araştırma-geliştirme faaliyetleri, geliştirilen yazılımlar her gün yenilenmekte ve pazar ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.

Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik oluşturulan bölüm ders programı temelleri başta işletme olmak üzere, sayısal yöntemler, bilgi teknolojileri ve yönetim gibi birçok alandan da destek almaktadır. 4 yıl boyunca yürütülen ders programına ek olarak, öğrencilere yabancı dil desteği de sürekli verilmektedir.

Teknolojik faaliyetlerin üretildiği, geliştirildiği, dağıtıldığı özel ve kamu sektöründeki firmalarda Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nden mezun öğrencilere olan ihtiyaç gittikçe artacaktır. Üniversite sanayi işbirliklerinin yoğun olduğu şu günlerde birçok sektörde teknolojinin gereksinimlerini bilen, bu gereksinimleri karşılayan mezunların katacağı değer ülkemiz için de önemli olacaktır.

Bu bağlamda Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nün günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, etik kurallara uyan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayan öğrencileri yetiştirme çabaları düzenli ve kararlı olarak devam etmektedir.

 

 

Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanı