Tanıtım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, yönetim biliminin özellikle sayısal yöntemlerini teknolojinin gereklilikleri ile birleştirip ön plana çıkarması bakımından diğer işletme bölümlerinden ayrışmaktadır. Son yıllarda gittikçe önem kazanan inovasyon, enformatik, AR-GE, yeni ürün geliştirme ve tasarımı konularının Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nde yoğun bir şekilde ele alınması bölümün önemini arttırmaktadır. Bu sayede, öğrenciler mezun olduklarında analitik yeteneklerini geliştirerek işletmeciliğin “teknoloji ve bilgi süreçlerini” yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayıp, geliştirip, yönetebilecek beceriler de kazanmaktadır. Programın temel hedefi, faaliyet önceliklerini teknoloji ve yenilik üzerine kuran işletmelerdir. Telekomünikasyon, finans, bankacılık ve yazılım sektörleri ile AR-GE departmanları, teknokentler ve teknoloji merkezleri başta olmak üzere, pek çok sektördeki nitelikli eleman açığı bu programdan mezun öğrencilere istihdam imkânı sağlayacaktır.

 


 

  • Bölümün Avantajları

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, “işletme yönetimi” temellerinin üzerine “teknoloji yönetimi”, “bilgi ve bilişim yönetimi” alan bilgisi ve “sayısal yöntemler” araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan disiplinler arası bir yapıdadır. Disiplinler arası bir bölüm olabilmesi nedeniyle programa kayıt olan öğrenciler kendilerini farklı alanlara yönlendirebilmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler aldıkları yazılım dersleri ile birlikte teknolojinin uygulandığı birçok alanda teknik destek sağlayabilecek konuma gelebilmektedir. Seçimlik dersler sayesinde de öğrenciler kendilerini teknoloji, yönetim ve yazılım alanlarına yönlendirebilmektedir.

 


 

  • İş Olanakları

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programından mezun olacak öğrenciler, bütün sektörlerdeki işletmelerin, özellikle teknoloji ile ilgili birimleri başta olmak üzere teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan bölümlerinde istihdam edilebileceklerdir. Mezunlar aynı zamanda devlet veya özel sektör danışmanlık firmalarında, Teknokent vb. yenilik sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, yeniliğe dayalı olarak örgüt fonksiyonlarının tasarımlanması konusunda uzman olarak iş bulabileceklerdir. Ayrıca mezunlar üretim ve hizmet işletmelerinde, genel işletme mezunlarının yeterince etkili olmadığı ve sayısal karar verme yöntemlerinin vurgu aldığı işlemler yönetimi ortamlarında çalışabileceklerdir. 

 


 

  • Bölümün Ayrıcalıklı Yanları

Öğrenciler, akademik başarı olarak gerekli kriterleri yerine getirdiklerinde çift anadal, yandal yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler, Erasmus Programı kapsamında eşdeğer üniversitelerde bir akademik dönem veya bir akademik yıl eğitimlerine devam edebilmekte, ayrıca yine bu program sayesinde staj yapma hakkına da sahip olabilmektedirler. Öğrenciler, almış oldukları teknoloji yönetimi derslerinin sonunda edindikleri belge ve sertifikaları sayesinde alt yapılarını geliştirmektedirler. Çeşitli bilgisayar yazılımları desteği ile de teknik anlamda kendilerini sektörün ihtiyacına yönelik olarak güçlendirmektedirler.